Markprojektering

Larcia planerar, gestaltar, projekterar samt utför tekniska beskrivningar för utemiljöer.

Företagets projekteringsansvariga har över 20 års erfarenhet av utformningar av utemiljöer; allt från projektering av bostadsområden, skolor, servicehem, torg, lekplatser, köpcentra, parker, kyrkogårdar, gatu- och vägmiljöer till landskapsplaneringsuppdrag.. Objekten är såväl på detaljnivå som på en mer övergripande planeringsnivå.

I våra lösningar arbetar vi för att de estetiska värden ska harmoniera med hänsyn till faktorer som funktion, trivsel, ekonomi, teknik och skötsel sociala aspekter och miljöhänsyn.
För att uppnå detta anser vi att det är viktigt med en tydlig dialog tillsammans med uppdragsgivare och brukare där lyhördheten ska vara stor för de olika intressenternas önskemål. Framtagna idéer redovisas illustrativt och informativt.

Larcia har en väl inarbetad och sammansatt organisation för denna typ av uppdrag. På mjukvarusidan har vi effektiva CAD-program (AutoCAD/VectorWorks).

Genom att arbeta i nätverk med andra konsulter utför vi även projektering för större byggnadsprojekt och erbjuder kvalificerade organisationer till konkurrenskraftiga priser.