InmätningInventerings- och inmätningsuppdrag

Med hjälp av den senaste tekniken utför vi på Larcia en fackmannamässig inventering och tar fram lättöverskådliga skötselritningar. Genom vår rutin kan vi på några få månader och till en rimlig kostnad göra klart underlag till en medelstor förvaltning.

  • Vi utför GPS-stödd*, kostnadseffektiv inventering och inmätning av parkytor, gatumark, fastigheter, brunnar mm
  • All information ni behöver insamlas och bearbetas digitalt (skötselklass, utrustning, kantstöd, skylttyp mm)
  • Vi erbjuder även trädvårdsplaner, växtinventeringar, snöröjningskartor, förfrågningsunderlag mm
  • Arbetet utförs till fasta ā-priser
  • Vi utför provområde utan förpliktelse.

* Ger cm-noggrannhet för utvalda delar med stöd av nätverks-RTK.

 

 

Ritning